Contact Us

Our Location

Refrigerators Manufacturer from China - Huari

  • Address:
    No.15 Dongqiao Road Dongzhou Fuyang Hangzhou
  • Telephone:
    +86 571 86701206
  • Email:
    wangxy@huari.com.cn

Open 9:00 - 18:30 BeiJing Time

Contact Form

Name


E-Mail Address:


Enquiry:


Captcha